KỸ NĂNG VÀ NĂNG LỰC CẦN THIẾT TRONG NGÀNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Ngày nay các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức hơn, tình hình luôn thay đổi và không có sự chắc chắn. Từ sự gián đoạn chuỗi cung ứng do xung đột thương mại, đến việc tăng cường quy định của chính phủ, đến tác động gián đoạn của công nghệ, các chuyên gia tài chính phải đối mặt với những áp lực to lớn đối với lợi nhuận của họ. Kèm theo đó, các chuyên gia còn phải đáp ứng câu trả lời cho các CEO, thành viên hội đồng quản trị và sự lo lắng của cổ đông. Nếu kế toán đã từng là những người báo cáo lãi, lỗ và chiến lược cho người khác, thì giờ đây họ không còn làm việc này nữa.

Nghề kế toán quản trị ngày nay đòi hỏi nhiều hơn sự hiểu biết về tài chính, công nghệ, phân tích, chiến lược và lãnh đạo. Đồng thời phải luôn sẵn sàng trên đỉnh của kỷ nguyên mới đầy thách thức và cơ hội, điều này sẽ làm thay đổi chức năng tài chính và bối cảnh kinh doanh toàn cầu. Kế toán quản trị không chỉ là công việc đếm các dấu chấm mà còn phải kết nối chúng lại, tìm hiểu lý do tại sao lợi nhuận tăng hay giảm, tại sao tăng trưởng lại tăng nhanh hoặc chững lại, và từ những hiểu biết đó có thể giúp chuyển đổi từ người kế toán thành đối tác kinh doanh chiến lược, đưa ra kế hoạch cho khả năng thanh toán dài hạn và tiến độ. Nhưng những kỹ năng và năng lực mà kế toán quản trị cần có để thành thạo và áp dụng thành công là gì?

(Nguồn freepik.com) Nghề kế toán quản trị ngày nay đòi hỏi nhiều hơn sự hiểu biết về tài chính, công nghệ, phân tích, chiến lược và lãnh đạo.

Khung năng lực kế toán quản trị mới được nâng cao của IMA nhằm xác định các kỹ năng cốt lõi của nghề kế toán quản trị, luôn cập nhật các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực này và trong kinh doanh nói chung. Trong chương trình giảng dạy năm 2020 của chương trình đào tạo Chứng chỉ CMA, các năng lực được sắp xếp thành sáu lĩnh vực phản ánh vai trò đa năng của chuyên gia tài chính cần có trong Thế kỷ 21:

  • Quản lý chiến lược
  • Báo cáo và Kiểm soát
  • Công nghệ và phân tích
  • Hỗ trợ kinh doanh và hoạt động
  • Khả năng lãnh đạo
  • Đạo đức và giá trị nghề nghiệp

Để thúc đẩy hơn nữa chương trình đào tạo Chứng chỉ CMA và bằng cách mở rộng sáu lĩnh vực năng lực cơ bản, IMA đã khởi động một chiến dịch truyền thông toàn cầu mới, nhấn mạnh cách để nhà kế toán quản trị phát triển các kỹ năng cần thiết để thăng tiến trong tổ chức của họ và đạt được vị trí lãnh đạo. Sau khi nắm vững các kỹ năng cốt lõi của khuôn khổ, các chuyên gia tài chính có thể trả lời các câu hỏi nằm ngoài khung chứng chỉ.

CMA cung cấp một sự thúc đẩy mạnh mẽ cho sự nghiệp tài chính và thu nhập của các chuyên gia, như trong báo cáo Khảo Sát Lương Toàn Cầu năm 2019 của IMA. Nhưng các doanh nghiệp cũng phải quan tâm nhiều hơn đến chứng chỉ khi đưa ra các quyết định về việc thuê, thăng chức và đào tạo nhân viên trong bộ phận tài chính của họ. Cũng như các cá nhân nắm vững các năng lực cốt lõi của kế toán quản trị sẽ có lợi thế hơn trong tương lai, thì các tổ chức thúc đẩy các kỹ năng này cũng vậy. Và trong một thế giới thay đổi liên tục và không có định hướng, một chức năng tài chính nhanh chóng đáp ứng được mọi nhu cầu của tương lai sẽ là một tài sản chiến lược to lớn của cá nhân và cả tổ chức.

Nguồn: imanet.org

Chia sẻ bài viết: