Thông tin liên hệ

(*) Thông tin bắt buộc

TRƯỜNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN PACE

Đối tác ủy quyền chính thức của IMA tại Việt Nam

PACE là học viện quản lý có ảnh hưởng sâu rộng tại Việt Nam, tiên phong trong việc giúp các doanh nghiệp nâng tầm quản trị và vươn tầm quốc tế. Sứ mệnh chính của PACE là phát triển lãnh đạo và đào tạo chuyên gia cho doanh nghiệp và cho xã hội.