Businesswoman Using Tablet Analysis Graph Company Finance Strategy Statistics Success Concept Planning Future Office Room

[REPORT] CẨM NANG QUẢN LÝ DÀNH CHO CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN

Để nhanh chóng thăng tiến lên các vị trí lãnh đạo, các chuyên viên kế toán cần mở rộng phát triển các kỹ năng quản lý và lãnh đạo cho bản thân.
Đọc thêm >>
Front View Finance Business Elements Assortment

[REPORT] CƠ SỞ ĐỂ PHÁT TRIỂN MỘT MÔ HÌNH CHI PHÍ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

Bất chấp những thay đổi lớn trong kinh doanh và công nghệ trong 50 năm qua, các phương pháp quản lý chi phí được hầu hết các công ty sử dụng ngày nay đã không còn phát triển.
Đọc thêm >>
Close Up Pen Financial Report With Window Background

[REPORT] CƠ SỞ ĐỂ PHÁT TRIỂN MỘT MÔ HÌNH CHI PHÍ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

Bất chấp những thay đổi lớn trong kinh doanh và công nghệ trong 50 năm qua, các phương pháp quản lý chi phí được hầu hết các công ty sử dụng ngày nay đã không còn phát triển.
Đọc thêm >>
Financial

IMA REPORT: 5 YẾU TỐ ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI CỦA CFO & NGÀNH TÀI CHÍNH

Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ IMA đã hợp tác với Hiệp hội Kế toán Công chứng ACCA thực hiện một báo cáo để trả lời cho câu hỏi “Đâu là những ảnh hưởng chính hình thành vai trò trong tương lai của CFO và ngành tài chính trong tương lai?”
Đọc thêm >>
Chng Ch Us  Cma Tri Nghim Tuyt Vi Ca Mt Nh Ti Chnh K Ton 2

CHỨNG CHỈ U.S. CMA: TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI CỦA MỘT NHÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

"Tôi rất biết ơn vì có cơ hội khám phá những lĩnh vực quan trọng đối với tôi và tiếp tục phát triển cũng như tạo ra những tác động tích cực. IMA đã cung cấp cho tôi tất cả các thành phần tôi cần để thành công."
Đọc thêm >>
Thit K Khng Tn 1

REPORT: TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHI PHÍ TỐT HƠN

Trong bài báo này của Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (IMA) và Hiệp hội Quản lý Chuỗi Cung ứng (APICS), các chuyên gia đã đã tìm hiểu về các cách cải thiện hệ thống chi phí. Đội ngũ Chuyên gia Giải pháp & Quản lý Chiến lược Chi phí của IMA, với nhiệm vụ giáo dục các chuyên gia về lợi ích của các hệ thống chi phí được cải tiến, đã phát triển phiếu khảo sát...
Đọc thêm >>

CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ DOANH THU

Tài liệu về Kế toán quản trị này cung cấp nền tảng thiết yếu để hiểu về quản lý doanh thu và cách các chuyên viên kế toán quản lý có thể làm việc hiệu quả với tổ chức của họ để thiết kế các hệ thống nắm bắt và phân tích các yếu tố thúc đẩy doanh thu nhằm cải thiện lợi nhuận của tổ chức.
Đọc thêm >>

TỪ GIÁ TRỊ CHIA SẺ ĐẾN GIÁ TRỊ CHUNG: VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN TRONG VIỆC THỰC THI VÀ PHÁT TRIỂN BÁO CÁO TÍCH HỢP

Báo cáo dưới đây nhấn mạnh vai trò của kế toán viên trong việc phát triển báo cáo tích hợp (IR). Nội dung đề cập đến những lợi ích của IR, những thách thức về tính bền vững và cách tiếp cận của các bên liên quan đối với IR. Các loại hình báo cáo của doanh nghiệp đã thay đổi và phát triển xuyên suốt trong 20 năm qua, từ báo cáo tài chính đến báo cáo phát triển...
Đọc thêm >>
Thit K Khng Tn

SỰ TÁC ĐỘNG CỦA DỮ LIỆU LỚN (BIG DATA) ĐẾN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH Ở HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Ngày càng có nhiều doanh nghiệp áp dụng hệ thống dữ liệu để quản lý hoạt động kinh doanh của mình, họ ngày càng khai thác tối đa tiềm năng của Dữ liệu lớn (Big data). Với tiềm năng giúp cải thiện đáng kể hiệu suất của doanh nghiệp, số lượng các công ty triển khai Big data được dự đoán sẽ tăng gấp đôi trong tương lai gần. Dựa trên khảo sát của các thành viên IMA, báo cáo...
Đọc thêm >>

LIỆU NĂNG LỰC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HIỆN NAY CÒN PHÙ HỢP TRONG KỶ NGUYÊN KỸ THUẬT SỐ?

Trong bài báo này, Tiến sĩ Raef Lawson, CMA, CSCA, CPA, CFA, - Phó chủ tịch IMA về Nghiên cứu & Chính sách đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi: “Liệu năng lực kế toán quản trị ngày nay có còn phù hợp khi phải đảm nhận nhiệm vụ mới trong thời đại kỹ thuật số?”
Đọc thêm >>

GÓC NHÌN CHUYÊN SÂU VỀ TÀI CHÍNH: THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI

Báo cáo dưới đây được soạn thảo với sự hợp tác của ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh) - nhằm đề xuất những những phương pháp cải thiện cách tiếp cận hợp tác kinh doanh qua các chức năng tài chính. Báo cáo đề xuất 9 hành động thực tiễn để cải thiện các phương thức hợp tác dựa theo ba phần cốt lõi: tạo ra nhiệm vụ, sửa chữa thông tin và triển khai đội ngũ tài...
Đọc thêm >>

ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY SỰ THAY ĐỔI Ở CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

Báo cáo dưới đây chỉ ra những động lực cốt lõi đang thúc đẩy sự thay đổi ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đối với nhiều loại hình doanh nghiệp. Báo cáo được soạn thảo với sự hợp tác của ACCA (Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh). “Động lực thúc đẩy sự thay đổi ở Châu Á - Thái Bình Dương” trình bày những phát hiện quan trọng...
Đọc thêm >>