Thumbnail 2

PUBLIC WEBINAR: TÁI TẠO VÀ NÂNG CAO KỸ NĂNG MỚI CHO CÁC CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

3 năm trước

Để bắt kịp với tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ trong cách vận hành mới theo quy luật mới, các chuyên gia tài chính – kế toán cần phải thu hẹp khoảng cách giữa kỹ năng với kỹ thuật số. Bằng cách tham gia Webinar: Tái tạo và nâng cao kỹ năng mới cho các chuyên gia Tài chính - Kế toán, Quí vị sẽ được định hướng về các kỹ năng và năng lực cần thiết để phát triển nghề tài chính – kế toán theo đúng chuẩn mực và phù hợp với kỷ nguyên mới.

Đơn vị tổ chức:

IMA Southeast Asia

Diễn giả:

Ông Alex Foong, Giám đốc phát triển kinh doanh IMA Southeast Asia & Australia

Phí tham dự:

Miễn phí

Thời gian:

11:00 – 11:30, Thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2020

Chia sẻ bài viết: