LIVE WEBINAR

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU - CÔNG CỤ HIỆU QUẢ
CỦA NHÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Data Analysis in Financial Accounting

18h30 - 20h30, Thứ Tư, ngày 29/06/2022


Đăng ký tham dự

(*) Thông tin quan trọng
Chia sẻ bài viết: